1952 - 2022

NAŠIH 70 LET

 

Pisalo se je leto 1952, ko se je naše društvo, Društvo upokojencev Žirovnica, osamosvojilo, kot neke vrste podružnica je namreč delovalo že od leta 1947 v okviru Društva upokojencev Radovljica.

V letu 1953 je bil imenovan prvi odbor. Dve leti kasneje je društvo razvilo prvi prapor, leta 1980 pa novega. Znak društva, ki ga kot logotip uporabljamo še danes, je bil sprejet na zboru članov leta 2005.

Članstvo je nenehno raslo, posledično pa so se bogatite tudi dejavnosti. Tako je društvo po letih gostovanja pri gasilcih iz Zabreznice pričelo intenzivno razmišljati o lastnih prostorih. Najprej se je odločilo, da pridobi zemljišče za gradnjo doma upokojencev – zanimivo, prav pred 50-imi leti – a je naneslo, da se je pojavila priložnost za nakup gostišča Zelenica, današnjega Osvalda. Gostišče je takrat imelo v najemu gostinsko podjetje Gorenjka. Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena 25. decembra 1973. leta. Društvo upokojencev je odkupilo gostišče skupaj z vrtom vse do sedanjega otroškega igrišča. Leta 1974 je bil opravljen prevzem stavbe. Slavnostna otvoritev doma Zelenica je bila 7. septembra 1974. leta.

Vzporedno z dejavnostmi so že pred otvoritvijo doma, posebej pa po njej, potekala obnovitvena dela. Društvo je uredilo balinišče in vrtno razsvetljavo. Ustanovljen je bil tudi pevski zbor, ki danes ne deluje več. Nadalje je obnovilo dvorano, ponovno balinišče, streho. Do leta 1983 je zgradilo še garažo s pralnico in balinarsko sobo. Sledila je obnova kuhinje in točilnice. Kar precej dela na strehi je povzročilo neurje v letu 1984.


Leta 1995 se je na zahtevo dedičev po pokojnem Osvaldu pričel denacionalizacijski postopek za vrnitev celotne nepremičnine v naravi. Po dolgoletnem pravdanju je sodišče leta 2003 odločilo, da stavbe ostanejo v lasti društva, okoli 1500 m2 zemljišča in del enega izmed balinišč pa je prisodilo dedičem.

Leta 2012 smo od denacionalizacijskih upravičencev odkupili 500 m2 zemljišča. Preostali del, kjer se sedaj nahaja kolesarski poligon, namenjen mlajšim, in otroško igrišče pa je odkupila občina. Tako zopet lahko balinamo na svojem, društvo oziroma naše gostišče pa je dobilo prepotrebne parkirne prostore.

Seveda pa tako častitljivo star objekt potrebuje tudi stalna druga vlaganja in vzdrževanje. Obnovili smo fasado in zamenjali okna. Kasneje smo obnovili stavbo poleg gostišča, v katerem domuje knjižnica. Prostor v njem je namenjen tudi druženju in igranju pikada. Postavili smo nihajno kroglo, z asfaltom preplastili eno izmed balinišč, uredili parkirni prostor pa še kaj.

Gostišče Osvald je doslej imelo kar nekaj najemnikov. Lahko se pohvalimo, da s sedanjim, ta je najemnik že deseto leto, zgledno sodelujemo. Zadovoljni smo, da tudi sam skrbi za turistično promocijo in višjo raven nastanitvenih zmogljivosti. Obnovil je sobe v prvem in drugem nadstropju ter zamenjal okna v velikem salonu, mi pa smo popolnoma prenovili sanitarije gostišča. Še posebej nas veseli, da smo ob zaprtju gostinskih objektov v času epidemije koronavirusa stopili skupaj in ne ravno lahke razmere uspešno prebrodili.

Z rastjo članstva ves čas bogatimo tudi društvene dejavnosti. Tako je bilo 31. decembra 2021 včlanjenih 810 članic in članov, 60 odstotkov žensk in 40 odstotkov moških, od tega tudi častni predsednik in šest častnih članic in članov. Povprečna starost članstva je bila 75 let. Najstarejši član je imel 99, najstarejša članica pa 96 let, 225 članov je bilo starejših od 80 let. V društvo je včlanjenih 739 naših občanov, 30 članov prihaja iz jeseniške, 29 iz radovljiške, 8 iz blejske občine, po eden iz občin Bohinj in Kranjska Gora ter dva iz Beljaka.

V domovih za starejše je 31. decembra 2021 bivalo 22 naših članic in članov. Na Jesenicah v Domu dr. Franceta Berglja starost preživlja 13 naših članov, v Radovljici v Domu dr. Janka Benedika šest. Ena izmed naših članic je živela v varovanem stanovanju v Radovljici, po ena pa v Domu Petra Uzarja v Tržiču je in v Centru starejših DEOS Cerknica.

Za dejavnosti društva skrbi 44 organizatorjev, to so vodje programov in sekcij, gospodar, poverjenice, od katerih je večina tudi prostovoljk programa Starejši za starejše, praporščak, skrbnik žalne zastave, člani upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Člani upravnega odbora so večinoma tudi vodje sekcij ali programov.

V društvu lahko vsakdo najde kaj zanimivega zase. Na široko so odprta vrata v program ročnih del in v kulturno-izobraževalne programe. Lahko obiščete knjižnico ali se odpravite z nami na turistične izlete. Zelo pester je rekreacijsko-tekmovalni program, pohodništvo, tenis in namizni tenis, kolesarjenje, balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, šah, prstomet in zimska rekreacija. V letošnjem letu je v okviru društva začela delovati tudi sekcija jutranje telovadbe. Dobrodošla dekleta.

V okviru socialnega programa izvajamo dejavnosti sekcije za občane, stare 80 in več let, in program Starejši za starejše.

V okviru naših dejavnosti uspešno sodelujemo tudi v višjih oblikah povezovanja upokojencev, tako v Pokrajinski zvezi društev upokojencev kot na republiškem nivoju.

Pred desetimi leti, 13. septembra 2012, smo se pobratili z Društvom upokojencev Šalek iz Velenja. Letos torej ne obeležujemo samo častitljivih 70 let samostojnega delovanja, ampak tudi 10-letnico pobratenja z Velenjčani iz Šaleka.Sodelujemo tudi v lokalnem okolju, tako z občino kot z drugimi društvi in organizacijami. Prizadevamo si, da v naši občini uresničimo največjo, dolgoletno željo občanov – izgradnjo doma za starejše. O prepotrebnosti doma za starejše in naši želji po njem smo pisali že v zborniku našega društva leta 2004.

Še posebej dejavni smo bili v letu 2020, v času epidemije koronavirusa, kjer smo sodelovali pri pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov.

Naše delo je prepoznavno v okolju, v katerem delujemo, in tudi izven meja naše občine. O tem pričajo priznanja, ki so jih društvo in posamezniki prejeli za svoje delo.

Težko je v enem samem članku predstaviti vso zgodovino in bogato dejavnost tako uspešnega društva, kot je naše. Organizatorji dejavnosti vse od prvih začetkov pa do danes, predvsem pa članice in člani društva ste najbolj zaslužni za rast in ugled društva. V počastitev 70-letnice pripravljamo zbornik, tretji po vrsti, v katerem bomo s sliko in besedo predstavili društvo predvsem v zadnjih desetih letih delovanja. Osrednjo prireditev 1. oktobra v dvorani Pod Stolom ter vrsto prireditev in dogodkov v organizaciji posameznih sekcij ter programov društva.

Želimo se še naprej, tako kot do sedaj, razvijati in širiti svoje dejavnosti, v zadovoljstvo vseh nas. Zato

pozivam vse člane,

ki še niste vključeni v vsaj eno izmed dejavnosti društva,

kot tudi vse,

ki iz kakršnega koli razloga še niste naši člani,

PRIDRUŽITE SE NAM!

Zdravko Malnar, predsednik društva

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 14745