Gospodarska dejavnost

Gospodarsko dejavnost društva izvaja gospodar društva, ki je za svoje delo odgovoren UO društva. To nalogo je prevzel g. Tone Kržič, ki bo s svojimi dolgoletnimi izkušnjami prav gotovo znal gospodariti v zadovoljstvo društva.

Dom upokojencev

Društvo upokojencev Žirovnice je lastnik objekta Dom upokojencev oz. Gostilne Osvald in zemljišča na katerem sta dva društvena balinišča. Objekt je bil prvotno namenjen samo društveni dejavnosti upokojencev kot Dom upokojencev, vendar se je kasneje izkazalo, da so za vzdrževanje objekta potrebna precejšnja finančna sredstva, zato se je društvo odločilo in dalo objekt v najem. Z najemnino društvo pokriva manjše investicije in vzdrževanje, del sredstev pa se porabi tudi za društvene dejavnosti. V objektu je društvena pisarna in en večji prostor v katerem se sestajajo manjše sekcije. Poleg tega sta članom balinarske sekcije stalno na voljo dva balinišča in klubski prostor v gospodarskem objektu. Objekt je bil v denacionalizacijskem postopku, vendar smo na sodišču uspeli prepričati zakonite dediče, da so odstopili od zahtevka, da se jim objekt po pokojnem Osvaldu vrne v naravi.

Stanje objekta je trenutno zadovoljivo. Zavedamo pa se, da prihajamo v fazo, ko se bo potrebno pripraviti na večja investicijska dela oz. obnovo celotnega objekta. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno takrat objekt prostorsko prilagodili tako, da bi v bodoče čimbolj ustrezal pričakovanjem upokojencev, poizkušali pa bi upoštevati tudi interese naše občine. To pa pomeni, da naj bi objekt takrat nudil dovolj prostora za dejavnost upokojencev, nekaj kvalitetnih turističnih prenočišč z ustrezno gostinsko ponudbo in morda še kaj, kar bi dopolnilo in obogatilo turistično ponudbo v občini Žirovnica.

Inventar društva

Inventar društva predstavlja nekaj pisarniške opreme ter opreme v sekcijah društva. Prizadevali si bomo, da za društvene dejavnosti pridobimo in dopolnimo inventar s kvalitetno opremo. Posodobili smo tudi delo v pisarni društva, s čimer želimo izboljšali vodenje administracije in informiranje članstva.

Pokrovitelji in donatorji društva

Pravih pokroviteljev ali donatorjev društvo še nima. Na naše potrebe in prošnje se odzivajo le nekatere organizacije kot na primer : Občina Žirovnica, Gostilna Osvald, in tu in tam še kakšna organizacija, ki nam v različnih oblikah pomagajo pri izvedbi določene prireditve. K sodelovanju vabimo vse, ki bi nam lahko pomagali, predvsem pa bi želeli sodelovati s podjetji, v katerih so pred upokojitvijo delali naši člani.

Povezovanje z drugimi organizacijami

Društvo je odprto za sodelovanje z drugimi organizacijami tako doma kot tudi preko naših meja, če je to v obojestranskem interesu in če je skladno tudi s Pravili našega društva.

Zveza društvev upokojencev Slovenije

Za uresničevanje skupnih interesov naših članov in drugih upokojencev Slovenije se naše društvo povezuje v Zvezo društev upokojencev Slovenije, ki med drugim skrbi tudi za Vzajemno pomoč vseh zavarovanih članov iz društev upokojencev v Sloveniji.

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

Društvo je povezano tudi v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, kjer se povezujemo predvsem pri športnih udejstvovanjih.

Informiranje

Društvo informira svoje člane preko razpoložljivih sredstev obveščanja. Največ se poslužujemo Radia Triglav, Gorenjskega glasa, oglasnih desk in  Občinskih novic. Najboljšo informacijo pa vam bodo v vaše domove še v naprej prinesli naši zaupniki, ki so v vseh krajih naše občine.

Načrtujemo, da bomo s primerno opremo naše pisarne informiranje še izboljšali. Informacije bomo posredovali tudi po telefonu, faksu in elektronski pošti, kamor bo to le mogoče.

Na spletni strani društva www.duz-drustvo.si bomo posredovali najbolj aktualne novice. Za skrbnika spletne strani društva in objavo naših informacij smo pridobili sodelavca Janeza Ferjana, zato bo na naši spletni strani vse več novic in slikovnega materiala iz naših dejavnosti. Izkoristimo torej sodobno informacijsko tehnologijo za čim boljše medsebojno informiranje. Sporočila lahko pošljete na naslov:
janez.ferjan@gmail.com ali po telefonu na štev. 041-677-815.

Pišite nam na naš naslov :

Društvo upokojencev Žirovnica, Selo 17, 4274 Žirovnica, tel./fax 04-580-13-04

ali pošljite elektronsko sporočilo na naslov: du.zirovnica@siol.net

Predlagajte izboljšave in nas opozorite na pomanjkljivosti in napake! Že v naprej se veselimo vašega sodelovanja.

S to predstavitvijo društva želimo DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIROVNICA predstaviti tudi na računalniku, torej na elektronskem mediju, ki ga po našem mnenju, čeprav smo upokojenci, ne smemo spregledati. Ocenjujemo, da je morda računalnik in internet že skoraj v vsaki hiši, zato se želimo predstaviti in vas o naših aktivnostih obveščati tudi po tej poti . Čeprav sami ne "sedate za računalnik" in se morda ne ukvarjate s tem, pa smo prepričani, da vam bodo mlajši družinski člani prav gotovo radi priskočili na pomoč ali pa vas bodo celo usmerili v ta "svet neizčrpnih informacij". Upamo, da je tako in če je, potem bomo tu in tam radi pobrskali tudi na straneh društva upokojencev, da bi tako izmenjali informacije in se seznanili z vsem kar bi lahko izboljšalo delovanje našega društva. Poizkusimo!

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 12144