Dejavnosti in aktivnosti društva

Kratek opis dejavnosti :

Dejavnost društva je zelo raznolika. Društvo organizira in izvaja različne prireditve, od humanitarnih, športnih in kulturnih, ki so v interesu članstva in drugih občanov.

V okviru društva deluje 11 sekcij za šport in rekreacijo, turistične izlete ter kulturno prosvetne dejavnosti. Posebno pozornost namenjamo starejšim občanom, posebno tistim, ki potrebujejo pomoč.

Skrb za starejše občane

SOCIALNI PROGRAM

Program vodi Neža Pernuš, pomaga ji Jelka Malnar. Socialne aktivnosti povezujemo s programom Starejši za starejše in obratno. Program je namenjen našim članom, ki so stari 80 let in več. Nepogrešljive pri izvajanju programa so naše poverjenice, večina njih so prostovoljke programa Starejši za starejše.

V okviru socialnega programa bomo:

- članom, starim 80, 85, 90 let in več, z voščilnico čestitali ob njihovih rojstnih dnevih;

- obiskovali naše člane v domovih za starejše;

- ob dopolnjenih 90-ih in več letih obiskali slavljenko oziroma slavljenca, da ji/muvoščimo za praznik in jo/ga obdarimo;

- skupaj z županom ob dopolnjenem 95-em letu obiskali najstarejše občane ob njihovih jubilejih in jih obdarili;

- pred novim letom našim članicam in članom, ki bodo dopolnili 80 in več let, na dom prinesli setveni koledar društva in jim istočasno voščili z voščilnico za božično-novoletne praznike;

- se s praporom društva poslovili od umrlih članov in

- organizirali preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.

Več informacij: Neža Pernuš (tel.: 040 996 211)

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

Program vodi koordinatorka in prostovoljka Vojka Legat, pomaga ji Irma Dežman.

V program so vključene tudi prostovoljke našega društva, ki so tudi poverjenice.

Program je namenjen občanom, ki so stari 69 in več let. Ker je namenjen tudi občanom, ki niso člani društva, smo pri delovanju omejeni, saj zaradi zakonskih omejitev ne moremo pridobiti njihovih osebnih podatkov. Teh nam kljub pozivom ni uspela posredovati niti Zveza društev upokojencev Slovenije, ki je nosilka programa in s katero imamo za sodelovanje v programu podpisano pogodbo.

Za uresničitev programa imamo torej na voljo le podatke naših članic in članov. Mi temu pravimo, da nimamo vseh orodij za izvajanje programa.

Sicer pa bomo v okviru programa:

- pozorni do potreb vseh starejših občanov

- anketirali občane, stare 69 let in več, če bodo to želeli, s ciljem, da ugotovimo njihove potrebe;

- organizirali pomoč tistim, ki jo potrebujejo in želijo;

- sodelovali z Rdečim križem in Karitasom, Občino Žirovnica in Osnovno šolo Žirovnica ter Centrom za socialno delo Jesenice.

Več informacij: Vojka Legat (tel.: 040 352 099).

Turistični izleti

V letu 2024 bo dosedanja vodja izletov Nataša Mali prenehala s svojim delom. Začasni vodja izletov bo Zdravko Malnar (tel. 041 726 200), ki je tudi pripravil okvirni program izletov za 2024. V prehodnem obdobju se na izlete lahko prijavite še pri Nataši Mali (041 765 426). Prav tako bo Nataša še organizirala izlet v Opatijo in letovanje v Cavtatu.


Plan izletov 2024:

DATUM
RELACIJA
10. do 13. marec

Opatija, razpis izleta je že objavljen

21. marec

Izola in slovenska obala

18. april

Prlekija: Ljutomer in okolica

9. maj

Žalec, fontana piva in okolica

6. junij

Po češnje na Primorsko

od 12. do 19. junija

Letovanje v Cavtatu pri Dubrovniku

19. september

Nockberge

30. seprember do

3. oktober

Srbija: Zlatibor, Sirogojno in vožnja s čirotom

10. oktober

Zasavje

7. november

Po martinovo

5. december

v neznano ali adventni dogodek

Možna bodo manjša odstopanja po vsebini in po datumih, kar bo razvidno iz mesečnih razpisov.

SEKCIJE

Delo sekcij koordinira in v upravnem odboru zastopa g. Boris Madon, Smokuč, tel. 040 241 737. Sekcije so samostojne in imajo svoje vodje, ki organizirajo in vodijo njihovo delovanje glede na možnosti in potrebe,upravni odbor pa jih v okviru možnosti tudi finančno podpira.

SEKCIJA pletenja in kvačkanja

Sekcijo vodi ga. Brigita Mrak, tel.: 031 348 890

Skupina je maloštevilna, zato bodo veseli vsake nove aktivne udeleženke.

Program 2024:

 • sestajanje vsak četrtek ob 16. uri od oktobra do maja
 • ročna dela: pletenje copatk za novorojence in šivanje
 • voščilnice za starejše občane
 • nogavice za oskrbovance domov za starejše, ki so naši člani
 • pripravile bodo razstavo ročnih de
 • udeleževale se bodo razstave ročnih del v okviru PZDU Gorenjske
KNJIŽNICA

Knjižnico vodi Nejka Dolar, tel. 031 281 834

Knjižnica ne bo stalno odprta. Vstop v knjižnico, v kateri si lahko izposojamo knjige, bo mogoč ob uradnih urah društva, in sicer v sredah od 9. do 12. ure. Ključ dobite v društveni pisarni. Knjižnico lahko obiščete tudi v času, ko v njej potekajo aktivnosti.

KOLESARJENJE

Kolesarjenje vodi Mija Čemažar, tel. 041 709 133. Predvidenih je za leto 2023 20 relacij.

KEGLANJE S KROGLO NA VRVICI


Sekcijo vodi Ivanka Košelnik, tel. 031 423 762


Redna vadba poteka od maja do septembra vsak četrtek na kegljišču z nihajno kroglo za Gostiščem Osvald. Termini po dogovoru.
Udeleževali se bodo meddruštvenih tekmovanj in tekmovanj v okviru PZDU Gorenjske ter turnirja v okviru DU Šalek iz Velenja.
Skupaj s sekcijo za pikado bodo organizirali turnir ob spominskem dnevu Občine Žirovnica.

ŠAH

Sekcijo vodi Vojko Blaznik, tel. 031 283 970


Po potrebi vadijo v knjižnici v društvenem prostoru.
Udeleževali se bodo meddruštvenih tekmovanj in tekmovanj v okviru PZDU Gorenjske.

PRSTOMET

Sekcijo vodi Jaka Simnovčič, tel. 070 155 084

Vadba poteka v prostorih TVD Partizan, in sicer od 1. decembra do 30. aprila ob ponedeljkih in sredah od 10,30 do 12. ure, v poletnem času pa po dogovoru na igrišču kampa Šobec pri Lescah.
Sodelovali bodo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.

JUTRANJA TELOVADBA

Jutranjo telovadbo vodi Tatjana Vidic, tel. 041 463 943, pomata pa ji kot vaditeljice Zdravka Kikelj in Mila Ferjan

V letu 2024 bodo udeleženke:
- izvajale jutranjo telovadbo za Gostiščem Osvald na Selu od 7,30 do 8,00 ure od ponedeljka do petka. Vaje bodo nadgradili z noovimi elementi. Po vadbi bodo nadaljevale druženje ob kavi.
- organizirale pohode in izlete po dogovoru.
- poglobile sodelovanje z društvi, osnovno šolo - simbioza v lokalni skupnosti.
- ob torkih in četrtkih oz. po dogovoru se bodo povezovale z Domom dr. Franceta Berglja na Jesenicah.


BALINARSKA sekcija

Sekcijo vodi g. Slavko Kolman, Breg tel.: 04-580-15-33

Na voljo sta dve balinišči in društveni prostor z opremo in rekvetiti.


Program dela 2024:

 • organizirani treningi vsak ponedeljek, sredo in petek ob 16. uri, sicer je med tednom prosto za ljubitelje balinanja
 • organizirali bomo spominski turnir in vaške trojke
 • sodelovali bomo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih PZDU Gorenjske ter v zimski ligi.

KEGLJAŠKA sekcija

Vodja sekcije je g. Anton Kržič, tel. 040 593 749

Zainteresirani člani se vsak ponedeljek od 09. do 10. ure na kegljišču Zavoda za šport Jesenice.

Program dela 2024:

 • vadba na omenjenem kegljišču
 • sodelovali bomo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.

TENIŠKA sekcija

Sekcijo vodi g. Franc Benčina, tel. 040 646 448

Dejavnosti sekcije so v mirovanju. Želimo in upamo, da bo sekcija čim prej zaživela. Kljub težavam v skupini se bomo potrudili, da bi tekmovali v okviru PZDU Gorenjske.
Vabimo vse, ki imate tenis radi ali ga celo igrate, da se sekciji pridružite.


Sekcija - PIKADO

Sekcijo vodi g. Franci Zalokar, Breg tel.: 031 547 346

Program dela 2024:

 • vadba je vsak torek in občasno ob petkih popoldne od 16,30 do 18. ure v prenovljenem društvenem objektu. Ostali termini po dogovoru.
 • udeleževali se bomo meddruštvenih tekmovanj in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.
 • skupaj s sekcijo za kegljanje s kroglo na nihajni vrvici bomo organizirali turnir ob spominskem dnevu Občine Žirovnica
 • udeležili se bomo tudi tekmovanja, na katerega nas povabi DU Šalek iz Velenja.
   

Sekcija NAMIZNI TENIS

Sekcijo vodi g. Ignac Tomažič, Žirovnica 59 b, tel. 031 391 352

Program dela 2023
:

 • vadba bo v letošnjem letu potekala v prostorih Osnovne šole Žirovnica, v mali telovadnici Dvorane pod Stolom, in sicer ob torkih od 17,45 do 19,15 ure in ob petkih od 19. do 20. ure.
 • nastopanje na meddruštvenih tekmovanjih in PZDU.

ALPSKO SMUČANJE

Sekcijo vodi g. Stane Rakar, tel. 041 516 804.

Člani sekcije so aktivni predvsem v zimskem času. Ob ugodnih zimskih razmerah sodelujejo pri pripravi tekaških prog na območju naše občine, na katerih poteka rekreacija pa tudi nekatera meddruštvena rekreacijska tekmovanja. Na primernih terenih organizirajo tudi sankanje ( kot na primer od Valvazorja ), poskrbijo pa tudi za ljubitelje alpskega smučanja, ki se ob zaključku sezone udeležijo nekaterih rekreacijskih tekmovanj v veleslalomu.

POHODNO PLANINSKA sekcija

Eno najuspešnejših sekcij, ki je najbolj obiskana in deluje preko celega leta, je prav gotovo pohodno planinska sekcija.

Sekcijo vodi g. Boris Madon tel. 040 241 737.

Plan pohodov 2024


Tudi letošnji program je zelo pester in raznovrsten ter pripravljen za celo leto. Načeloma so pohodi organizirani ob torkih. Program planinskih pohodov je pripravil vodja sekcije Boris Madon, ki si pridržuje pravico usklajevanja smeri pohodov in datumov, če bo to potrebno. Člani, ki se udeležujejo pohodov morajo poskrbeti za primerno pripravljenost in lastno varnost.


KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

Pri izbiri programa bi radi ustregli željam naših članov, zato so predlogi dobrodošli. Organiziramo predavanja, izobraževanja, literarne večere, razstave, tečaje in obiske gledaliških predstav.

Sekcijo vodi Ferdo Kikelj tel. 031 263 662

Plan za leto 2023

DATUM

PRIREDITEV

Januar

Koncert Prifarskih muzikantov

21. januar.

Zdravstveno predavanje: Stres in sproščanje; predavateljica Ksenija Noč

19. februar

Potopisno predavanje: Andaluzija dežela sonca in flamenka; predavateljica Maja Zupan

18. marec

Potopisno predavanje

15. do 16. april

Varna vožnja in prometni predpisi: Policijska postaja Jesenice

13. maj

Zdravstveno predavanje

10.junij

Potopisno predavanje

16. september

Potopisno predavanje

21. oktober

Glasbeni spomini ali dramski večer

18. november

Dramski ali glasbeni spomini

Zdravstveno predavanje.

Ogled predstav Čufarjevih dni na Jesenicah

December

Ogled operne ali dramske predstave v Ljubljani


O podrobnostih programov vas bomo obveščali na naši spletni strani, mesečno v koledarju prireditev, občinskih Novicah in Gorenjskem glasu ter po radiu Triglav.

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 19612