Dejavnosti in aktivnosti društva

Kratek opis dejavnosti :

Dejavnost društva je zelo raznolika. Društvo organizira in izvaja različne prireditve, od humanitarnih, športnih in kulturnih, ki so v interesu članstva in drugih občanov.

V okviru društva deluje 11 sekcij za šport in rekreacijo, turistične izlete ter kulturno prosvetne dejavnosti. Posebno pozornost namenjamo starejšim občanom, posebno tistim, ki potrebujejo pomoč.

Skrb za starejše občane

Dejavnost vodi gospa Jerca Tičar – Breg 25, tel.: 04-580-11-54, ki v upravnem odboru društva zastopa interese in potrebe vseh občanov in ne samo članov društva. Koordinacijo projekta: "Starejši za starejše" v katerem sodeluje 15 zaupnic pa vodi gospa Vojka Legat tel.: 04-580-15-16.

Aktivnosti so prilagojene potrebam starejše generacije med katere prištevamo vse občane stare nad 69 let in več. Teh občanov je na dan 01.01.2015 v naši občini 776, zato so pri delu s starejšimi v veliko pomoč naši krajevni zaupniki, ki najbolj poznajo dejanske potrebe in želje posameznika.

Socialni program 2019:

Socialne aktivnosti, ki jih društvo izvaja že tradicionalno, se vedno bolj povezujejo s programom "Starejši za starejše", zato bomo skupaj z zaupnicami društva:

 • pozorni do potreb vseh starejših občanov
 • anketirali bomo starejše nad 69 let o njihovih potrebah
 • organizirali bomo pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo in si to želijo
 • izvajali bomo obiske v domovih za ostarele
 • naše občane iz obeh domov za ostarele bomo skupaj z županom povabili na ogled občine
 • občanom nad 80 let bomo čestitali ob njihovih rojstnih dnevih, jih obiskovali in skromno obdarili
 • pripravili bomo tusi izlet za najstarejše občane

Turistični izleti

Za organiziranje te dejavnosti je bila na zadnjem občnem zboru izvoljena gospa Nataša Mali-tel. 041-765-426, ki bo rada prisluhnila vašim predlogom in idejam. Občasno pripravi tudi krajšo anketo o izletniških pričakovanjih naših članov, ki pokaže, kaj člani pravzaprav želijo. Na tej osnovi se potem pripravi krajši program izletov, ki se skozi leto še lahko dopolnjuje. Sicer pa je bila udeležba na dosedanjih izletih dobra, le idej "kam in kaj" bi si želeli ogledati, je pričelo primanjkovati, zato bo povabilo k iskanju novih predlogov kar na mestu.

Plan izletov 2019:Opomba: Podrobni programi bodo pripravljeni sproti, možna so manjša odstopanja.


SEKCIJE

Delo sekcij koordinira in v upravnem odboru zastopa g. Matevž Čemažar, Rodine, tel. 040 453 605. Sekcije so samostojne in imajo svoje vodje, ki organizirajo in vodijo njihovo delovanje glede na možnosti in potrebe,upravni odbor pa jih v okviru možnosti tudi finančno podpira.

SEKCIJA pletenja in kvačkanja

Sekcijo vodi ga. Fani Vene, Selo 4a, tel.: 04 580-18-90

Skupina je maloštevilna, zato bodo veseli vsake nove aktivne udeleženke.

Program 2019:

 • sestajanje vsak četrtek ob 16. uri od oktobra do maja
 • ročna dela: pletenje in šivanje
 • druženje in sprostitev na organiziranem izletu
KOLESARJENJE

Kolesarjenje vodi Slavko Langus, pomaga mu žena Francka,
tel. 041 350 308.
Termin ostaja vsak drugi torek.�

Plan 2019

REKREACIJSKA sekcija

Sekcijo vodi ga. Mira Rajgel, Žirovnica 106, tel. 04-580-21-93

Program sekcije bo prilagajala glede na letni čas in vremenske razmere.

Program dela 2019:

 • sestajanje vsako sredo med 16,30 in 17,30 uro pred ali v telovadnici TVD Partizan: telovadba, sprehodi, kolesarjenje
 • sodelovanje na kolesarskih meddruštvenih srečanjih
 • za 8. marec pohod do Valvazorja


BALINARSKA sekcija

Sekcijo vodi g. Slavko Kolman, Breg tel.: 04-580-15-33

Načeloma velja, da so balinarji aktivni predvsem od meseca aprila do meseca oktobra in sicer na domačem balinišču za gostilno Osvald. Na dveh baliniščih je možno to aktivnost izvajati vsak dan.

Program dela 2019:

 • organizirani treningi vsak ponedeljek, sredo in petek ob 16. uri, sicer je med tednom prosto za ljubitelje balinanja
 • društvena in regijska tekmovanja po programu in uvrstitvi - zimska liga
 • organizacija balinarskega turnirja Vaških trojk v septembru
 • kostanjev piknik

KEGLJAŠKA sekcija

Vodja sekcije je g. Anton Kržič, tel. 040 593 749

Zainteresirani člani se vsak petek od meseca oktobra do meseca aprila zbirajo od 8. do 9. ure na kegljišču Športnega društva Jesenice.

Program dela 2019:

 • vadba na omenjenem kegljišču
 • nastop na Tednu društva upokojencev bivše MZDU, štiri meddruštvena in eno regijsko tekmovanje

TENIŠKA sekcija

Sekcijo vodi g. Milan Klinar, Breg 64a, tel. 040 886 240

Člani sekcije se sestajajo na igrišču ali v telovadnici TVD Žirovnica.

Program dela 2019:

 • vadba vsak ponedeljek in četrtek od 9. do 10. ure od maja do oktobra
 • nastopanje na Tednu društev upokojencev bivše MZDU in drugih tekmovanjih


Sekcija - PIKADO

Sekcijo vodi g. Franci Zalokar, Breg tel.: 031 547 346

Program dela 2019:

 • redna društvena tekmovanja (vsak zadnji teden v mesecu) v prostorih društva
 • nastopanje na tekmovanjih MZDU in PZDU in drugih tekmovanjih
 • vadba po posameznih vaseh in ob ponedeljkih v prostorih društva

Sekcija NAMIZNI TENIS

Sekcijo vodi g. Ignac Tomažič, Žirovnica 59 b, tel. 031 391 352

Program dela 2019
:

 • vadba ob ponedeljkih ob 19. uri v TVD Partizan
 • nastopanje na tekmovanjih DU bivše MZDU in PZDU ter drugih tekmovanjih

SEKCIJA zimske rekreacije

ALPSKO SMUČANJE

Sekcijo vodi g. Franci Benčina, tel. 04-580-16-03

SMUČARSKI TEKI

g. Martin Pazlar, tel. 051-831-575

SANKANJE

g. Vojko Rev, tel. 041-608-285

Člani sekcije so aktivni predvsem v zimskem času. Ob ugodnih zimskih razmerah sodelujejo pri pripravi tekaških prog na območju naše občine, na katerih poteka rekreacija pa tudi nekatera meddruštvena rekreacijska tekmovanja. Na primernih terenih organizirajo tudi sankanje ( kot na primer od Valvazorja ), poskrbijo pa tudi za ljubitelje alpskega smučanja, ki se ob zaključku sezone udeležijo nekaterih rekreacijskih tekmovanj v veleslalomu.

POHODNO PLANINSKA sekcija

Eno najuspešnejših sekcij, ki je najbolj obiskana in deluje preko celega leta, je prav gotovo pohodno planinska sekcija.

Sekcijo vodi g. Boris Madon tel. 040 241 737.

Tudi letošnji program je zelo pester in raznovrsten ter pripravljen za celo leto. Načeloma so pohodi organizirani ob torkih. Program planinskih pohodov je pripravil vodja sekcije Boris Madon, ki si pridržuje pravico usklajevanja smeri pohodov in datumov, če bo to potrebno. Člani, ki se udeležujejo pohodov morajo poskrbeti za primerno pripravljenost in lastno varnost!

PLAN POHODOV 2019
KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

Pri izbiri programa bi radi ustregli željam naših članov, zato so predlogi dobrodošli. Organiziramo predavanja, izobraževanja, literarne večere, razstave, tečaje in obiske gledaliških predstav.

Sekcijo vodi Ferdo Kikelj tel. 031 263 662

Plan za leto 2019O podrobnostih programov vas bomo obveščali mesečno v koledarju prireditev v Novicah in na naši spletni strani.

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2021 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 16775