Dejavnosti in aktivnosti društva

Kratek opis dejavnosti :

Dejavnost društva je zelo raznolika. Društvo organizira in izvaja različne prireditve, od humanitarnih, športnih in kulturnih, ki so v interesu članstva in drugih občanov.

V okviru društva deluje 11 sekcij za šport in rekreacijo, turistične izlete ter kulturno prosvetne dejavnosti. Posebno pozornost namenjamo starejšim občanom, posebno tistim, ki potrebujejo pomoč.

Skrb za starejše občane

Dejavnost vodi gospa Nežka Pernuš, tel.: 040 996 211, ki v upravnem odboru društva zastopa interese in potrebe vseh občanov in ne samo članov društva. Koordinacijo projekta: "Starejši za starejše" v katerem sodeluje 15 zaupnic pa vodi gospa Vojka Legat tel.: 04-580-15-16.

Aktivnosti so prilagojene potrebam starejše generacije med katere prištevamo vse občane stare nad 69 let in več. Teh občanov je na dan 01.01.2022 v naši občini 776, zato so pri delu s starejšimi v veliko pomoč naši krajevni zaupniki, ki najbolj poznajo dejanske potrebe in želje posameznika.

Socialni program 2023:

Socialne aktivnosti, ki jih društvo izvaja že tradicionalno, se vedno bolj povezujejo s programom "Starejši za starejše", zato bomo skupaj z zaupnicami društva:

 • pozorni do potreb vseh starejših občanov
 • anketirali bomo starejše nad 69 let o njihovih potrebah
 • organizirali bomo pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo in si to želijo
 • izvajali bomo obiske v domovih za ostarele
 • naše občane iz obeh domov za ostarele bomo skupaj z županom povabili na ogled občine
 • občanom nad 80 let bomo čestitali ob njihovih rojstnih dnevih, jih obiskovali in skromno obdarili
 • pripravili bomo tusi izlet za najstarejše občane

Turistični izleti

Za organiziranje te dejavnosti je bila na zadnjem občnem zboru izvoljena gospa Nataša Mali-tel. 041-765-426, ki bo rada prisluhnila vašim predlogom in idejam. Občasno pripravi tudi krajšo anketo o izletniških pričakovanjih naših članov, ki pokaže, kaj člani pravzaprav želijo. Na tej osnovi se potem pripravi krajši program izletov, ki se skozi leto še lahko dopolnjuje. Sicer pa je bila udeležba na dosedanjih izletih dobra, le idej "kam in kaj" bi si želeli ogledati, je pričelo primanjkovati, zato bo povabilo k iskanju novih predlogov kar na mestu.

Plan izletov 2023:

DATUM
RELACIJA
VRSTA IZLETA
9. marec

Slovenska obala

turistični
14 – 17/marec

Opatija z okolico, po programu - pridružitev

turistični
6 ali 13. april

Libeliče in Prežihovina

turistični
11. maj

Italija - zaledje Trsta

turistični
1. ali 8. junij
Avstrija - Dobrač
turistični
17-24. junij
Brač - Supetar
letovanje

7 ali 14. september

Italija - Višarje

turistični
5. ali 12. oktober

Okolica Maribora

turistični
9. november

Po martinovo

turistični
07. december

V neznano

turistični

Opomba: Podrobni programi bodo pripravljeni sproti, možna so manjša odstopanja.


SEKCIJE

Delo sekcij koordinira in v upravnem odboru zastopa g. Boris Madon, Smokuč, tel. 040 241 737. Sekcije so samostojne in imajo svoje vodje, ki organizirajo in vodijo njihovo delovanje glede na možnosti in potrebe,upravni odbor pa jih v okviru možnosti tudi finančno podpira.

SEKCIJA pletenja in kvačkanja

Sekcijo vodi ga. Brigita Mrak, tel.: 031 348 890

Skupina je maloštevilna, zato bodo veseli vsake nove aktivne udeleženke.

Program 2023:

 • sestajanje vsak četrtek ob 16. uri od oktobra do maja
 • ročna dela: pletenje copatk za novorojence in šivanje
 • voščilnice za starejše občane
 • nogavice za oskrbovance domov za starejše, ki so naši člani
 • pripravile bodo razstavo ročnih de
 • udeleževale se bodo razstave ročnih del v okviru PZDU Gorenjske
KNJIŽNICA

Knjižnico vodi Nejka Dolar, tel. 031 281 834

Knjižnica ne bo stalno odprta. Vstop v knjižnico, v kateri si lahko izposojamo knjige, bo mogoč ob uradnih urah društva, in sicer v sredah od 9. do 12. ure. Ključ dobite v društveni pisarni. Knjižnico lahko obiščete tudi v času, ko v njej potekajo aktivnosti.

KOLESARJENJE

Kolesarjenje vodi Mija Čemažar, tel. 041 709 133. Predvidenih je za leto 2023 20 relacij.

KEGLANJE S KROGLO NA VRVICI


Sekcijo vodi Ivanka Košelnik, tel. 031 423 762


Redna vadba poteka od maja do septembra vsak četrtek na kegljišču z nihajno kroglo za Gostiščem Osvald. Termini po dogovoru.
Udeleževali se bodo meddruštvenih tekmovanj in tekmovanj v okviru PZDU Gorenjske ter turnirja v okviru DU Šalek iz Velenja.
Skupaj s sekcijo za pikado bodo organizirali turnir ob spominskem dnevu Občine Žirovnica.

ŠAH

Sekcijo vodi Vojko Blaznik, tel. 031 283 970


Po potrebi vadijo v knjižnici v društvenem prostoru.
Udeleževali se bodo meddruštvenih tekmovanj in tekmovanj v okviru PZDU Gorenjske.

PRSTOMET

Sekcijo vodi Jaka Simnovčič, tel. 070 155 084

Vadba poteka v prostorih TVD Partizan, in sicer od 1. decembra do 30. aprila ob ponedeljkih in sredah od 10,30 do 12. ure, v poletnem času pa po dogovoru na igrišču kampa Šobec pri Lescah.
Sodelovali bodo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.

JUTRANJA TELOVADBA

Jutranjo telovadbo vodi Tatjana Vidic, tel. 041 463 943, pomata pa ji kot vaditeljice Zdravka Kikelj in Mila Ferjan

V letu 2023 bodo udeleženke:
- izvajale jutranjo telovadbo za Gostiščem Osvald na Selu od 7,30 do 8,00 ure od ponedeljka do petka. Vaje bodo nadgradili z noovimi elementi. Po vadbi bodo nadaljevale druženje ob kavi.
- organizirale pohode in izlete po dogovoru.
- poglobile sodelovanje z društvi, osnovno šolo - simbioza v lokalni skupnosti.
- ob torkih in četrtkih oz. po dogovoru se bodo povezovale z Domom dr. Franceta Berglja na Jesenicah.


BALINARSKA sekcija

Sekcijo vodi g. Slavko Kolman, Breg tel.: 04-580-15-33

Na voljo sta dve balinišči in društveni prostor z opremo in rekvetiti.


Program dela 2023:

 • organizirani treningi vsak ponedeljek, sredo in petek ob 16. uri, sicer je med tednom prosto za ljubitelje balinanja
 • organizirali bomo spominski turnir in vaške trojke
 • sodelovali bomo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih PZDU Gorenjske ter v zimski ligi.

KEGLJAŠKA sekcija

Vodja sekcije je g. Anton Kržič, tel. 040 593 749

Zainteresirani člani se vsak ponedeljek od 09. do 10. ure na kegljišču Zavoda za šport Jesenice.

Program dela 2023:

 • vadba na omenjenem kegljišču
 • sodelovali bomo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.

TENIŠKA sekcija

Sekcijo vodi g. Franc Benčina, tel. 040 646 448

Dejavnosti sekcije so v mirovanju. Želimo in upamo, da bo sekcija čim prej zaživela. Kljub težavam v skupini se bomo potrudili, da bi tekmovali v okviru PZDU Gorenjske.
Vabimo vse, ki imate tenis radi ali ga celo igrate, da se sekciji pridružite.


Sekcija - PIKADO

Sekcijo vodi g. Franci Zalokar, Breg tel.: 031 547 346

Program dela 2023:

 • vadba je vsak torek in občasno ob petkih popoldne od 16,30 do 18. ure v prenovljenem društvenem objektu. Ostali termini po dogovoru.
 • udeleževali se bomo meddruštvenih tekmovanj in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.
 • skupaj s sekcijo za kegljanje s kroglo na nihajni vrvici bomo organizirali turnir ob spominskem dnevu Občine Žirovnica
 • udeležili se bomo tudi tekmovanja, na katerega nas povabi DU Šalek iz Velenja.

Sekcija NAMIZNI TENIS

Sekcijo vodi g. Ignac Tomažič, Žirovnica 59 b, tel. 031 391 352

Program dela 2023
:

 • vadba bo v letošnjem letu potekala v prostorih Osnovne šole Žirovnica, v mali telovadnici Dvorane pod Stolom, in sicer� ob torkih� od 17,45 do 19,15 ure in ob petkih od 19. do 20. ure.
 • nastopanje na meddruštvenih tekmovanjih in PZDU.

ALPSKO SMUČANJE

Sekcijo vodi g. Stane Rakar, tel. 041 516 804.

Člani sekcije so aktivni predvsem v zimskem času. Ob ugodnih zimskih razmerah sodelujejo pri pripravi tekaških prog na območju naše občine, na katerih poteka rekreacija pa tudi nekatera meddruštvena rekreacijska tekmovanja. Na primernih terenih organizirajo tudi sankanje ( kot na primer od Valvazorja ), poskrbijo pa tudi za ljubitelje alpskega smučanja, ki se ob zaključku sezone udeležijo nekaterih rekreacijskih tekmovanj v veleslalomu.

POHODNO PLANINSKA sekcija

Eno najuspešnejših sekcij, ki je najbolj obiskana in deluje preko celega leta, je prav gotovo pohodno planinska sekcija.

Sekcijo vodi g. Boris Madon tel. 040 241 737.

Plan pohodov 2023

Datum
Cilj / ime poti
Čas v urah
Gorovje
Težavnost
17. januar
Smokuški vrh/1122
3
Kamniško Savinjske Alpe
lahka
31. januar
Velika Špička/955
3
Goričko
lahka
8. februar
Pohod Po poti kulturne dediščine
4
Žirovnica
lahka
14. februar
Rifugio Zacchi/1380 m
4
Julijske Alpe
lahka
28. februar
Debenji vrh/530 m
4
Posavsko hribovje in Dolenjska
lahka
7. marec
Valvazorjev dom/1181 m�
po nagelj
2-3
Karavanke
lahka
28. marec
Po poti oslovega hrbta/345 m
3-4
Gričevje slovenske Istre
lahka
11. april
Resevna/682 m
3-4
Posavsko hribovje in Dolenjska
lahka
25. april
Julijana trail - 12. ali 17. etapa
4
Goriško, Notranjsko, Snežniško gorovje
lahka
01. maj
Dom pri izviru Završnice
Srednji vrh/1796
4
Karavanke
lahka
09. maj
Dolina-Gglinščica-pot Napolionike
4
Tržaški kras
lahka
23. maj
Kozice nad Kolpo/741 m
4
Posavsko hribovje in Dolenjska
lahka
V maju – datum naknadno
Srečanje gorenjskih upokojencev pohodnikov
3
Gorenjska
lahka
06. junij
Veliki Modrasovec/1353 m
4-5
Goriško, Notranjsko
lahka
20. junij
Orožnova koča/1346 m
4
Julijske Alpe
lahka
04. julij
Koča Tolazzi/1350 m Volajsko jezero/1951 m
4
Karnijske Alpe
lahka
18. julij
Dom na Čreti/870 m
4
Julijske Alpe
lahka
01. avgust
Cherz/2100-Dolomiti
4
Dolomiti
lahka
15. avgust
Koča na planini nad Vrhniko/733 m
3
Goriško, Notranjsko gorovje
lahka
29. avgust
Koča pri Jelenovem studencu/850 m
3
Posavsko hribovje in Dolenjska
lahka
12. september
Pijavška barjanska krožna pot
4
Ljubljansko barje
lahka
26. september
Snježnik / 1505 m
3-4
Gorski Kotar in Istra
lahka
07. oktober
Po poteh Miška Kranjca
4
Lendavske gorice
lahka
10. oktober
Dom na Okrešlju/1396 m
3
Kamniško Savinjske Alpe
delno zahtevna
24. oktober
Ovčji vrh/2024 m
5
Karavanke
lahka
7. november
Mengeška koča na Gobavici/433 m
6
Polhograjsko hribovje in LJ
lahka
21. november
Lavričeva koča na Gradišču/510 m
4
Dolenjska in Bela Krajina
lahka
05. december
NEZNANO
lahka

Tudi letošnji program je zelo pester in raznovrsten ter pripravljen za celo leto. Načeloma so pohodi organizirani ob torkih. Program planinskih pohodov je pripravil vodja sekcije Boris Madon, ki si pridržuje pravico usklajevanja smeri pohodov in datumov, če bo to potrebno. Člani, ki se udeležujejo pohodov morajo poskrbeti za primerno pripravljenost in lastno varnost.


KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

Pri izbiri programa bi radi ustregli željam naših članov, zato so predlogi dobrodošli. Organiziramo predavanja, izobraževanja, literarne večere, razstave, tečaje in obiske gledaliških predstav.

Sekcijo vodi Ferdo Kikelj tel. 031 263 662

Plan za leto 2023O podrobnostih programov vas bomo obveščali na naši spletni strani, mesečno v koledarju prireditev, občinskih Novicah in Gorenjskem glasu ter po radiu Triglav.

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2023 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 19108