Dejavnosti in aktivnosti društva

Kratek opis dejavnosti :

Dejavnost društva je zelo raznolika. Društvo organizira in izvaja različne prireditve, od humanitarnih, športnih in kulturnih, ki so v interesu članstva in drugih občanov.

V okviru društva deluje 11 sekcij za šport in rekreacijo, turistične izlete ter kulturno prosvetne dejavnosti. Posebno pozornost namenjamo starejšim občanom, posebno tistim, ki potrebujejo pomoč.

Skrb za starejše občane

Dejavnost vodi gospa Nežka Pernuš, tel.: 040 996 211, ki v upravnem odboru društva zastopa interese in potrebe vseh občanov in ne samo članov društva. Koordinacijo projekta: "Starejši za starejše" v katerem sodeluje 15 zaupnic pa vodi gospa Vojka Legat tel.: 04-580-15-16.

Aktivnosti so prilagojene potrebam starejše generacije med katere prištevamo vse občane stare nad 69 let in več. Teh občanov je na dan 01.01.2022 v naši občini 776, zato so pri delu s starejšimi v veliko pomoč naši krajevni zaupniki, ki najbolj poznajo dejanske potrebe in želje posameznika.

Socialni program 2022:

Socialne aktivnosti, ki jih društvo izvaja že tradicionalno, se vedno bolj povezujejo s programom "Starejši za starejše", zato bomo skupaj z zaupnicami društva:

 • pozorni do potreb vseh starejših občanov
 • anketirali bomo starejše nad 69 let o njihovih potrebah
 • organizirali bomo pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo in si to želijo
 • izvajali bomo obiske v domovih za ostarele
 • naše občane iz obeh domov za ostarele bomo skupaj z županom povabili na ogled občine
 • občanom nad 80 let bomo čestitali ob njihovih rojstnih dnevih, jih obiskovali in skromno obdarili
 • pripravili bomo tusi izlet za najstarejše občane

Turistični izleti

Za organiziranje te dejavnosti je bila na zadnjem občnem zboru izvoljena gospa Nataša Mali-tel. 041-765-426, ki bo rada prisluhnila vašim predlogom in idejam. Občasno pripravi tudi krajšo anketo o izletniških pričakovanjih naših članov, ki pokaže, kaj člani pravzaprav želijo. Na tej osnovi se potem pripravi krajši program izletov, ki se skozi leto še lahko dopolnjuje. Sicer pa je bila udeležba na dosedanjih izletih dobra, le idej "kam in kaj" bi si želeli ogledati, je pričelo primanjkovati, zato bo povabilo k iskanju novih predlogov kar na mestu.

Plan izletov 2022:

DATUM
RELACIJA
VRSTA IZLETA
10.mar

Plečnikova Ljubljana

turistični
13 – 16/marec

Opatija z okolico, po programu - pridružitev

turistični
07.apr

od Rašice do Bloškega jezera

turistični
12.maj

Logarska dolina in okolica

turistični
02.jun
Primorska
turistični

8 ali 15. sept

Avstrija - Belo jezero in...

turistični
13.okt.

Velenje in okolica

turistični
10.nov

Štajerska ali Prekmurje po martinovo

turistični
08.dec

v neznano ali advent v Kopru

turistični

Opomba: Podrobni programi bodo pripravljeni sproti, možna so manjša odstopanja.


SEKCIJE

Delo sekcij koordinira in v upravnem odboru zastopa g. Matevž Čemažar, Rodine, tel. 040 453 605. Sekcije so samostojne in imajo svoje vodje, ki organizirajo in vodijo njihovo delovanje glede na možnosti in potrebe,upravni odbor pa jih v okviru možnosti tudi finančno podpira.

SEKCIJA pletenja in kvačkanja

Sekcijo vodi ga. Brigita Mrak, tel.: 031 348 890

Skupina je maloštevilna, zato bodo veseli vsake nove aktivne udeleženke.

Program 2022:

 • sestajanje vsak četrtek ob 16. uri od oktobra do maja
 • ročna dela: pletenje in šivanje
 • voščilnice za starejše občane
 • nogavice za oskrbovance domov za starejše, ki so naši člani
 • pripravile bodo razstavo ročnih del ob 70-letnici društva
 • udeleževale se bodo razstave ročnih del v okviru PZDU Gorenjske
KOLESARJENJE

Glede kolesarjenja se bomo potrudili in poskušali dejavnost osvežiti. Vodja športno-rakreacijskega programa Matevž Čemažar bo sklical sestanek zainteresiranih članov z namenom, da se dogovorimo glede nadaljevanja dejavnosti.

REKREACIJSKA sekcija


BALINARSKA sekcija

Sekcijo vodi g. Slavko Kolman, Breg tel.: 04-580-15-33

Na voljo sta dve balinišči in društveni prostor z opremo in rekvetiti.


Program dela 2022:

 • organizirani treningi vsak ponedeljek, sredo in petek ob 16. uri, sicer je med tednom prosto za ljubitelje balinanja
 • organizirali bomo spominski turnir in vaške trojke
 • sodelovali bomo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih PZDU Gorenjske ter v zimski ligi.

KEGLJAŠKA sekcija

Vodja sekcije je g. Anton Kržič, tel. 040 593 749

Zainteresirani člani se vsak ponedeljek od 10. do 11. ure� na kegljišču Zavoda za šport Jesenice.

Program dela 2022:

 • vadba na omenjenem kegljišču
 • sodelovali bomo na meddruštvenih tekmovanjih in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.

TENIŠKA sekcija

Sekcijo vodi g. Franc Benčina, tel. 040 646 448

Dejavnosti sekcije so v mirovanju, saj sta trenutno aktivna le dva člana. Želimo in upamo, da bo sekcija čim prej zaživela.


Sekcija - PIKADO

Sekcijo vodi g. Franci Zalokar, Breg tel.: 031 547 346

Program dela 2022:

 • vadba je vsak torek in občasno ob petkih popoldne od 16,30 do 18. ure v prenovljenem društvenem objektu. Ostali termini po dogovoru.
 • udeleževali se bomo meddruštvenih tekmovanj in na tekmovanjih v okviru PZDU Gorenjske.
 • skupaj s sekcijo za kegljanje s kroglo na nihajni vrvici bomo organizirali turnir ob spominskem dnevu Občine Žirovnica

Sekcija NAMIZNI TENIS

Sekcijo vodi g. Ignac Tomažič, Žirovnica 59 b, tel. 031 391 352

Program dela 2022
:

 • vadba ob ponedeljkih od 9. do 11. ure in od 18. do 20. ure v TVD Partizan
 • nastopanje na meddruštvenih tekmovanjih� in PZDU�

ALPSKO SMUČANJE

Sekcijo vodi g. Stane Rakar, tel. 041 516 804.

Člani sekcije so aktivni predvsem v zimskem času. Ob ugodnih zimskih razmerah sodelujejo pri pripravi tekaških prog na območju naše občine, na katerih poteka rekreacija pa tudi nekatera meddruštvena rekreacijska tekmovanja. Na primernih terenih organizirajo tudi sankanje ( kot na primer od Valvazorja ), poskrbijo pa tudi za ljubitelje alpskega smučanja, ki se ob zaključku sezone udeležijo nekaterih rekreacijskih tekmovanj v veleslalomu.

POHODNO PLANINSKA sekcija

Eno najuspešnejših sekcij, ki je najbolj obiskana in deluje preko celega leta, je prav gotovo pohodno planinska sekcija.

Sekcijo vodi g. Boris Madon tel. 040 241 737.

Plan pohodov 2022

Datum
�Cilj / ime poti
Čas v urah
Gorovje
Težavnost
18. januar
Hom/ 834 m
3
Julijske Alpe
lahka
1. februar
Smokuški vrh/ 1122 m
4
Kamniško Savinjske Alpe
lahka
8. februar
Pohod Po poti kulturne dediščine
4
Žirovnica
lahka
15. februar
Ušesa Istre
4
Kraški rob
lahka
1. marec
PUST
Dolina – Glinščica – pot Napoleonike
4
Goriško, Notranjsko, Snežniško gorovje
lahka
8. marec
Valvazorjev dom�/1181 m –
po nagelj
2-3
Karavanke
lahka
15. marec
Pot 7. slapov
4-5
Buzet
lahka
29. marec
Sveta gora /681 m
4
Goriško, Notranjsko, Snežniško gorovje
lahka
12. april
Divje babe /450 m
3
Škofjeloško in Cerkljansko pogorje
lahka
26. april
Poldanovec /1299 m
3-4
Goriško, Notranjsko, Snežniško gorovje
lahka
1. maj
Dom pri izviru Završnice –
Srednji vrh /1796 m
4
Karavanke
lahka
10. maj
Mali in Veliki Golak /1495 m���� Pohod ob 70 - letnici društva
4
Goriško, Notranjsko, Snežniško gorovje
lahka
V maju – datum naknadno
Srečanje gorenjskih upokojencev pohodnikov
3
Gorenjska
lahka
24. maj
Krakovski gozd – Kostanjevica na Krki-pohodna pot
4
Dolenjska
lahka
7. junij
Planina Javornik /1550 m
4-5
Karavanke
lahka
21. junij
Julijana trail – 14. / 15. etapa
Kluže /532 m – Predil /1156 m
6-7
Julijske Alpe
lahka
5. julij
Cvetje v jeseni – pohodna pot
4
Škofjeloško hribovje
lahka
19. julij
Goldeck / 2142 m
3
Ziljske Alpe
lahka
2. avgust
Cherz / 2100 m – Dolomiti
4
Dolomiti
lahka
16. avgust
Planinski dom Ušte – Žerenk /658 m
4
Posavsko hribovje in Dolenjska
lahka
30. avgust
Koča Tolazzi / 1350 m
Volajsko jezero / 1951 m
4
Karnijske Alpe
lahka
13. september
Snježnik / 1505 m
3-4
Gorski Kotar in Istra
lahka
27. september
Ovčji vrh /2024 m
5
Karavanke
lahka
11. oktober
Smrekovec /1577 m
6
Kamniško Savinjske Alp
lahka
25. oktober�
Weissensee�- Alm hinterm Brunn / 1275 m
4
Oberdrautal
lahka
8. november
Polhograjska Grmada / 898 m
4
Polhograjsko hribovje in LJ
lahka
20. november
Vrtovčeva pot -18 km – 510 m/nv
5
Vipava
lahka
22. november
Jelenk /787 m
4
Banjška planota
lahka
6. december
Velika Špička / 955 m
7
Goriško, Notranjsko in Snežniško hribovje
lahka
20. december
NEZNANO
3
lahka

Tudi letošnji program je zelo pester in raznovrsten ter pripravljen za celo leto. Načeloma so pohodi organizirani ob torkih. Program planinskih pohodov je pripravil vodja sekcije Boris Madon, ki si pridržuje pravico usklajevanja smeri pohodov in datumov, če bo to potrebno. Člani, ki se udeležujejo pohodov morajo poskrbeti za primerno pripravljenost in lastno varnost!


KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

Pri izbiri programa bi radi ustregli željam naših članov, zato so predlogi dobrodošli. Organiziramo predavanja, izobraževanja, literarne večere, razstave, tečaje in obiske gledaliških predstav.

Sekcijo vodi Ferdo Kikelj tel. 031 263 662

Plan za leto 2022O podrobnostih programov vas bomo obveščali mesečno v koledarju prireditev v Novicah in na naši spletni strani.

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2023 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 17880