RSS novice in obvestila DU Žirovnica

OB ZAKLJUČKU LETA

Program dejavnosti in aktivnosti za leto 2021 smo načrtovali ob zavedanju, da bodo njegovo izvajanje še vedno krojile in omejevale razmere, ki so nastale kot posledica pandemije koronavirusne bolezni. Programe posameznih sekcij ter programe in dejavnosti društva smo, kar se je le dalo, prilagajali s ciljem, da jih uresničimo v čim večji meri. Veseli smo, da nam je kar uspelo.

Zbora članov in piknika nismo pripravili. Veseli pa smo, da smo se v lanskem letu uspeli, sicer manj, kot smo načrtovali, družiti z upokojenkami in upokojenci pobratenega Društva upokojencev ŠALEK iz Velenja. Ob prazniku Mestne občine Velenje in Mestne četrti levi breg vzhod smo se udeležili njihovega zbora članov ter turnirja v kegljanju s kroglo na vrvici in pikadu. Knjižnica je odprta občasno, članice programa ročnih del so se redkeje sestajale. Organizirali in izpeljali smo dve predavanji, pet izletov in trinajst planinskih pohodov. Organizirali smo vaške dvojke v balinanju in prvi turnir v spomin dolgoletnim članom društva in balinarske sekcije Slavku Gregoriču ter Martinu in Tonetu Pazlarju. Poleti smo letovali na otoku Braču na Hrvaškem in kar nekaj naših članov se je udeležilo izleta v Slavonijo in Vojvodino, izlet je pripravila Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske.

V okviru Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske smo se udeležili večino, razpisanih športno-rekreacijskih iger, in sicer v namiznem tenisu, balinanju, kegljanju s kroglo na vrvici, pikadu in prstometu, v prstometu je moška ekipa zasedla drugo mesto. Če bo razpisano tekmovanje v zimskih disciplinah, se ga bomo zagotovo udeležili. Sami smo uspešno organizirali prvenstvo PZDU Gorenjske v pikadu. Zahvaljujem se vsem tekmovalcem za udeležbo, vsem članom društva, ki so pomagali pri sami izvedbi tekmovanja, organizacijskemu odboru za pripravo in organizacijo, županu Leopoldu Pogačarju pa za pozdravni nagovor in uradno odprtje tekmovanja.

V okviru socialnega programa izvajamo dejavnosti v okviru sekcije za občane, stare 80 in več let, in v programu Starejši za starejše. Dolgoletno vodjo sekcije Jerco Tičar je nadomestila Neža Pernuš. Prostovoljke programa Starejši za starejše so za leto 2020 na letošnji prireditvi ob občinskem prazniku prejele najvišje priznanje občine, plaketo Občine Žirovnica. Žal v prihodnje socialnega programa tako, kot je potekal doslej, ko je bil namenjen vsem starejšim v občini, ne bomo mogli več izvajati. Zaradi zakonskih omejitev za občanke in občane, ki niso naši člani, ne moremo več pridobivati osebnih podatkov. Upravni odbor se je sicer stežka odločil, da se bo program nemoteno izvajal le še za naše članice in člane. Iskreno se zahvaljujem županu Leopoldu Pogačarju oziroma občini za naklonjenost našemu socialnemu programu, kar občutimo kot priznanje, da so take oblike pomoči potrebne. Tako razumemo tudi povabilo občine na druženje prostovoljk s prostovoljnimi vozniki programa Prostofer. Veseli smo, da se je program prijel, in obenem ponosni, da je velika večina prostovoljnih voznikov naših članov.

Naša vestna praporščak in skrbnik žalne zastave sta vedno, kadar je bilo to potrebno in možno, izobesila žalno zastavo ali ponesla društveni prapor.

Kot dobri in skrbni gospodarji nismo pozabili na vzdrževanje doma in okolice. Dosedanjega gospodarja Francija Gregoriča je nadomestil Anton Kržič. Ob rednem vzdrževanju smo v celoti prenovili sanitarije, najemnik je zamenjal okna velikega salona, mi pa obnovili in z asfaltom preplastili eno izmed dveh balinišč ter uredili del dvorišča med baliniščema, kjer smo namestili tudi odtočni jašek.

Kljub epidemiji delo v administraciji nikoli ni zastalo. Občasno sicer ni bilo uradnih ur, a smo bili vedno dosegljivi po telefonu in preko drugih oblik obveščanja, tako da so naši člani lahko dobili vse potrebne informacije, naročali kurilno olje, se prijavljali na razpise ali urejevali druge zadeve.

Še naprej tvorno sodelujemo v prizadevanjih občine za izgradnjo doma za starejše, predsednik našega društva sodeluje kot vodja delovne skupine za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Dejavni smo tudi izven našega društva oziroma občine, kar kažeta priznanji, ki sta jih prejela častni predsednik Edvard Kavčič in predsednik društva Zdravko Malnar.

V prihodnjem letu mineva 70 let od ustanovitve našega društva. Želim in upam, da bomo to častitljivo obletnico tako kot pred desetimi leti primerno obeležili in s tem obogatili naše dejavnosti.

Predsednik: Zdravko Malnar

 

 

uredil : Ferjan Janez
Datum objave : Torek, 21 December 2021 17:21

◄ nazaj arhiv vseh novic ►

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 41651293