RSS novice in obvestila DU Žirovnica

OB ZAKLJUČKU LETA 2017

Društvo upokojencev Žirovnica letošnje leto, tako kot že vrsto let doslej, zaključuje uspešno. Uresničili smo vse cilje, ki smo jih zastavili s programom dela. Še več, bili smo tudi soorganizatorji uspešno izpeljanega »Srečanja upokojencev Gorenjske«.

Dejavnosti smo izvajali v okviru Socialnega programa, v katerem uspešno združujemo in povezujemo sekcijo za starejše občane ter projekt Starejši za starejše. Članice in člani društva so se lahko družili in bogatili znanja v kulturno-izobraževalnem programu ob vsebinsko raznovrstnih predavanjih, predstavah in ogledih, letos pa smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice organizirali tečaj angleščine. Lahko so pridobivali spretnosti v programu ročnih del in si širili obzorje na turističnih izletih. Mnogi so izžarevali in pridobivali svojo energijo v programih za šport in rekreacijo: na pohodih po bližnjih in oddaljenih vrhovih z lepimi razgledi, pri telovadbi in rekreaciji, na kolesarjenjih po še neznanih poteh, balinanju, kegljanju, na tenisu in namiznem tenisu, lahko so metali pikado, nihajno kroglo ali igrali šah. Zelo smo veseli, da smo v letošnjem letu z lastnim delom in s pomočjo sponzorjev uredili poseben prostor za metanje nihajne krogle. Zimski športi, smučanje, tek na smučeh in sankanje, so odvisni predvsem od zimskih razmer.

V okviru dejavnosti sekcije za starejše smo skupaj z občino organizirali srečanje starejših občanov ob zaključku leta. V okviru programa Starejši za starejše smo se na povabilo župana Leopolda Pogačarja srečali na občini, kjer smo se pogovorili o našem delu na tem področju in o nadaljnjem sodelovanju.

V posebno čast si štejemo, da je Evropski parlament Zvezi društev upokojencev Slovenije za program Starejši za starejše, v katerem naše društvo sodeluje že od samega začetka, podelil nagrado državljan Evrope.

Naše društvo je ob obeleženju dneva Zveze društev upokojencev Slovenije prejelo priznanje kot najboljše društvo za leto 2017 v Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske.

Naši člani so se udeležili nekaterih tekmovanj, ki jih organizira Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske, redno pa sodelujejo na tekmovanjih in srečanjih v občini in izven nje.

Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi tekmovanja vaških trojk v balinanju in na tekmovanjih ob dnevu športa, obe tekmovanji je organiziralo društvo TVD Partizan.

Sami smo za praznik Občine Žirovnica pripravili tekmovanje vaških trojk v balinanju, nanj smo povabili tudi sosednja društva.

Zgledno sodelujemo z našo občino, z občinskimi in okoliškimi društvi ter s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske in Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Skupaj z županom Občine Žirovnica smo obiskali naše občanke in občane v domovih za ostarele na Jesenicah in Radovljici, z mladimi iz Osnovne šole Žirovnica pa smo se povezali v vseslovenskem programu Simbioza Giba.

Še posebej smo se razveselili, da je na naš predlog in predlog Neodvisne liste za Žirovnico naš častni predsednik Edvard Kavčič postal častni član Občine Žirovnica.

Tudi na druženje nismo pozabili. Pripravili smo društveni piknik, člani sekcij pa se v okviru programov srečujejo ob osebnih praznikih in ob koncu leta. Prostovoljke so se skupaj s prostovoljkami z Jesenic podale na izlet in si ogledale sečoveljske soline.

Na vzdrževanja našega »Osvalda«, kjer imamo društvene prostore, nismo pozabili in s prizadevnim gospodarjem smo marsikaj postorili za urejenost doma.

Naša vestna praporščak in skrbnik žalne zastave sta vedno, kadar je bilo to potrebno, izobesila žalno zastavo in ponesla društveni prapor.

V letošnjem letu smo bili soorganizatorji srečanja gorenjskih upokojencev, potekalo je v mesecu avgustu na prostoru Konjeniškega kluba Stol. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so nam pri delu kakorkoli pomagali.

Še vedno dejavno sodelujemo s pobratenim Društvom upokojencev Šalek iz Velenja. Udeležili smo se njihovega občnega zbora, Velenjčani pa so bili tudi gostje na našem. Ob prazniku Mestne občine Velenje ter Mestne četrti Levi breg vzhod smo jih obiskali in se ob tej priložnosti udeležili tekmovanja v pikadu in nihajni krogli. Njihovi predstavniki so prišli k nam ob slovenskem kulturnem prazniku in skupaj smo se podali na Pot kulturne dediščine.

Ob izteku leta smo za vse organizatorje dejavnosti pripravili delovno srečanje, na katerem smo predstavili poročila o opravljenem delu in se pomenili o načrtih za v prihodnje. Če k temu dodamo tedenska delovna srečanja, vadbene dneve, športna tekmovanja sekcij, izlete in pohode, predavanja in tečaje, druženja ob izdelovanju ročnih del, kjer naše članice ustvarjajo zanimive in uporabne izdelke, je to več kot očitno, da smo društvo s kar precejšnjim številom aktivnih članov.

Za uresničitev načrtovanih dejavnosti so poskrbeli naši organizatorji. Mednje uvrščamo vodje programov, sekcij in njihovih pomočnikov, zaupnice, ki so obenem tudi prostovoljke, praporščaka, nosilca žalne zastave, člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in seveda upravnega odbora.

Vsem navedenim, vsem ostalim članicam in članom našega društva, posameznikom in organizacijam, ki so nam kakor koli pomagali, se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem.

S programi in dejavnostmi bomo tudi v prihodnje nadaljevali. Trudili se bomo razvijati nove dejavnosti, da bo tudi v letu 2018 na voljo dovolj zanimivih priložnosti za sodelovanje.

Vabim vse naše člane, ki niste vključeni v katero izmed naših dejavnosti, in seveda vse upokojence, ki še niste naši člani.

Hej, pridružite se nam!
Zdravko Malnar,

Predsednik društva upokojencev

 

 

uredil : Ferjan Janez
Datum objave : Petek, 22 December 2017 08:41

◄ nazaj arhiv vseh novic ►

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 42752565