RSS novice in obvestila DU Žirovnica

PRIZNANJE OBČINE ŽIROVNICA

Občina Žirovnica je ob prazniku naše občine, dne 3. decembra 2013, našemu društvu podelila

                  PLAKETO OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2013

z naslednjo utemeljitvijo:

»Društvo upokojencev Žirovnica je bilo ustanovljeno leta 1952, ko je štelo le dva člana, vendar pa je že od leta 1947 delovalo kot neke vrste podružnica Društva upokojencev Radovljica.

Od takrat se je društvo, zahvaljujoč svojim aktivnim članom, ki so delovali v njem, samo še razvijalo.

V društvu so si ves ta čas prizadevali, da bi izvajali dejavnosti v taki obliki in vsebini, da bi lahko v čim večji možni meri dostopni vsakomur in s temi raznolikimi dejavnostmi posledično vplivalo na več medsebojnega druženja in sodelovanja tako na športnem, rekreacijskem, kulturnem in izobraževalnem področju, na izletih, pohodih in pri ročnih delih

Društvo se vse bolj in bolj povezujejo na socialnem področju; kjer se prepletata skrb za občane nad 80 let in projekt Starejši z starejše, v katerega je društvo vključeno že od leta 2004, torej že od samega začetka. Delo na tem področju opravljajo izredno prizadevne prostovoljke, ki so istočasno tudi zaupnice. Izvajanje te dejavnosti bi bilo brez njihove topline in razumevanja za stiske soljudi zelo težko.

Društvo je v zadnjem času namenilo precej časa in truda za to, da je zagotovilo materialne in druge pogoje za svoje delovanje, saj je v preteklih letih z denacionalizacijo izgubilo kar precejšen del zemljišča, katerega del je sedaj odkupilo nazaj z velikim trudom pa iz denacionalizacijskega postopka uspelo izvzeti stavbe, kjer ima v eni izmed njih svoje skromne prostore.

Društvo upokojencev Žirovnica, je konec leta imelo 931 članov. V letu 2012 je praznovalo oziroma obeležilo 60 – letnico svojega obstoja, ki ga je zaznamovalo izjemno bogato delovanje na različnih področjih, ki so danes vsebovane v programih in sekcijah kot so:

Program ročnih del, ki vsebuje:

·         pletenje, kvačkanje in šivanje.

Program za kulturo in izobraževanje, ki vsebuje

  • izobraževalne tečaje, predavanja, ljudsko pesništvo, obisk prireditev.

Programi za rekreacijo in tekmovanja, ki vsebuje

  • planinske pohode, turistične izlete in letovanja, telovadbo in kolesarjenje, tenis, namizni tenis, pikado, balinanje, kegljanje tako na stezi kot z nihajno kroglo. Tek na smučeh, sankanje in veleslalom pa v okviru sekcije zimskih športov.

Socialni program:

Socialni program društva, ki je namenjen starim 80 in več let je njegova stalnica. Od leta 2004 pa društvo še posebno pozornost namenja še programu: »Starejši za starejše«. Društvo se lahko pohvali, da je bilo med prvimi, ki so se vključili v ta program in skupaj z drugimi oralo ledino na tem področju. Ta dva programa sta medsebojno tesno povezana, se prepletata in drug drugega dopolnjujeta ter vsebujeta:

·         pozornost do potreb vseh starejših občanov,

·         anketiranje starejših nad 69 let o njihovih potrebah,

·         organiziranje pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo in si je želijo,

·         izvajanje obiskov v domovih za ostarele,

·  v sodelovanju z županom organiziranje prednovoletnega srečanja starejših občanov, kakor tudi obisk in obdaritev starejših nad 95 in več let ob njihovih jubilejih

·     obiske in skromno obdaritev občanov starih 80 in več let ob njihovih rojstnih dnevih,

·         slovo od umrlih članov s praporom društva,

·  večkratno organiziranje preventivnih meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola,

·         sodelovanje na tem področju z RK in Karitasom, Občino in OŠ Žirovnica.

Na podlagi do sedaj navedenega menimo, da je Društvo upokojencev Žirovnica upravičeno do priznanja Občine Žirovnica – Plaketa Občine Žirovnica in sicer za njegovo dolgoletno izjemno uspešno, prepoznavno, bogato ter koristno, predvsem pa humanitarno delovanje v naši občini, s katerim je nedvomno prispevalo tudi k razvoju in ugledu Občine Žirovnica.«

 

                                                                                     


                                                                                        
Predsednik:
                                                                                        Zdravko Malnar

uredil : Ferjan Janez
Datum objave : Četrtek, 19 December 2013 09:02

◄ nazaj arhiv vseh novic ►

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 39862569